Kontakt

obsługa dystrybutorów i biur projektowych

Informacje kontaktowe

PAGED MEBLE sp. z o.o.

ul. Cieszyńska 99
43-385 Jasienica
Polska

sekretariat

tel.: +48 33 497 24 00
fax: +48 33 815 20 97
email: jasienica@paged.pl

Zostaw nam wiadomość

  Treść obowiązku informacyjnego wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuje się, że:
  1. Administratorami Państwa danych osobowych pozyskanych poprzez niniejszy formularz są:
  a) Paged Pisz Sp. z o.o., adres korespondencyjny ul. Kwiatowa 1, 12-200 Pisz, adres email: sklejkapisz@paged.pl,
  b) Paged Morąg S.A., adres korespondencyjny ul. Mazurska 1, 14-300 Morąg, adres email: sklejka@paged.pl,
  c) Paged Trade Sp. z o.o., adres korespondencyjny: ul. Środkowa 27B, 05-816 Opacz-Kolonia, adres email: kontakt@pagedsklady.pl,
  d) Paged Meble Sp. z o.o., adres korespondencyjny: ul. Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, adres email: jasienica@paged.pl;
  2. Administratorzy:
  a) Paged Pisz Sp. z o.o. wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Pani Joanny Kuś-Kamińskiej, z którą można się skontaktować pisząc na adres mailowy: iod@m3mcom.pl lub pisząc na adres widoczny w pkt. 1 a) powyżej,
  b) Paged Morąg S.A. wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Pani Joanny Kuś-Kamińskiej, z którą można się skontaktować pisząc na adres mailowy: iod@m3mcom.pl lub pisząc na adres widoczny w pkt. 1 b) powyżej,
  c) Paged Trade Sp. z o.o. wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Pana Pawła Markiewicza, z którym można się skontaktować pisząc na adres mailowy: iod@m3mcom.pl lub pisząc na adres widoczny w pkt. 1 c) powyżej,
  d) Paged Meble Sp. z o.o. wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Pana Pawła Markiewicza, z którym można się skontaktować pisząc na adres mailowy: iod@m3mcom.pl lub pisząc na adres widoczny w pkt. 1 d) powyżej;
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  a) 6 ust. 1 lit. a RODO w celu i zakresie niezbędnym do otrzymania materiałów marketingowych informujących o usługach oferowanych przez Administratorów zgodnie z udzieloną przez Państwo zgodą, którą można odwołać w dowolnym czasie,
  b) 6 ust. 1 lit. b RODO w celu i zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszonej przez Państwo sprawy oraz podjęcia działań zmierzających do zawarcia pomiędzy Administratorami, a Państwem umowy,
  c) 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratorów polegającego na prowadzeniu marketingu oferowanych przez Administratorów towarów i usług, a także w celu ustalaniu, obrony i dochodzeniu potencjalnych roszczeń;
  4. Dotyczące Państwa dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem sytuacji, gdy podanie takich danych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do cofnięcia przez Państwo zgody na ich przetwarzanie;
  7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych tj., do otrzymania od Administratorów Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych – uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa);
  8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
  10. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwego zaadresowania i obsługi zgłoszonej przez Państwo za pomocą formularza sprawy;
  11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego przetwarzania, nie będą także profilowane.