OBSŁUGA KLIENTA / Polska

Adrian Olczak
kierownik regionu
tel: +48 795 432 692e-mail: adrian.olczak@paged.pl
Regiony: woj. mazowieckie, lubuskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Marcin Jerzyński
kierownik regionu
tel: +48 795 424 276e-mail: marcin.jerzynski@paged.pl
Regiony: woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie
Natalia Bowżyk
koordynatorka sprzedaży kontraktowej
tel: +48 506 986 159e-mail: natalia.bowzyk@paged.pl
Regiony: woj. mazowieckie
Monika Bronikowska-Stefaniak
doradca klienta Showroom
tel: e-mail: monika.stefaniak@paged.pl
Regiony: Warszawa Showroom Paged Meble
Karolina Matuk
koordynatorka sprzedaży kontraktowej
tel: +48 506 986 004e-mail: karolina.matuk@paged.pl
Regiony: woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie
Paweł Goleń
koordynator sprzedaży kontraktowej
tel: +48 600 497 661e-mail: pawel.golen@paged.pl
Regiony: woj. śląskie, opolskie

BIURO OBSŁUGI KLIENTA / Polska

Marzena Jurasińska
tel: +48 33 497 24 37,+48 606 663 200
fax: +48 33 497 24 26
e-mail: marzena.jurasinska@paged.pl
Regiony: woj. mazowieckie, lubuskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Dorota Krzak
tel: +48 33 497 24 27, +48 606 667 200
fax: +48 33 497 24 26
e-mail: dorota.krzak@paged.pl
Regiony: woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie

Ameryka Północna

Ameryka Południowa

Azja

Kazachstan

Karolina Matuk
koordynatorka sprzedaży kontraktowej
tel: +48 506 986 004e-mail: karolina.matuk@paged.pl
Regiony: woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie

Kirgistan

Karolina Matuk
koordynatorka sprzedaży kontraktowej
tel: +48 506 986 004e-mail: karolina.matuk@paged.pl
Regiony: woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie

Afryka

Europa

Austria

Karolina Matuk
koordynatorka sprzedaży kontraktowej
tel: +48 506 986 004e-mail: karolina.matuk@paged.pl
Regiony: woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie

Białoruś

Karolina Matuk
koordynatorka sprzedaży kontraktowej
tel: +48 506 986 004e-mail: karolina.matuk@paged.pl
Regiony: woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie

Niemcy

Karolina Matuk
koordynatorka sprzedaży kontraktowej
tel: +48 506 986 004e-mail: karolina.matuk@paged.pl
Regiony: woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie

Rosja

Karolina Matuk
koordynatorka sprzedaży kontraktowej
tel: +48 506 986 004e-mail: karolina.matuk@paged.pl
Regiony: woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie

Szwajcaria

Karolina Matuk
koordynatorka sprzedaży kontraktowej
tel: +48 506 986 004e-mail: karolina.matuk@paged.pl
Regiony: woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie

Australia i Oceania

Informacje kontaktowe

PAGED MEBLE sp. z o.o.
Cieszyńska 99
43-385 Jasienica
Polska
Poniedziałek – zamknięte
Wtorek, środa, 9.00-17.00
Czwartek, piątek 11.00- 19.00
Sobota: 10.00 -14.00
sekretariat
tel.: +48 33 497 24 00fax: +48 33 815 20 97e-mail: jasienica@paged.pl

Zostaw nam wiadomość

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Treść obowiązku informacyjnego wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuje się, że:
administratorami Państwa danych osobowych pozyskanych poprzez niniejszy formularz są:
Paged Pisz Sp. z o.o., adres korespondencyjny ul. Kwiatowa 1, 12-200 Pisz, adres email: sklejkapisz@paged.pl,
Paged Morąg S.A., adres korespondencyjny ul. Mazurska 1, 14-300 Morąg, adres email: sklejka@paged.pl,
Paged Trade Sp. z o.o., adres korespondencyjny: ul. Środkowa 27B, 05-816 Opacz-Kolonia, adres email:kontakt@pagedsklady.pl,
Paged Meble Sp. z o.o., adres korespondencyjny: ul. Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, adres email:jasienica@paged.pl;
Administratorzy:
Paged Pisz Sp. z o.o. wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Pani Joanny Kuś-Kamińskiej, z którą można się skontaktować pisząc na adres mailowy: iod@m3mcom.pl lub pisząc na adres widoczny w pkt. 1 a) powyżej,
Paged Morąg S.A. wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Pani Joanny Kuś-Kamińskiej, z którą można się skontaktować pisząc na adres mailowy: iod@m3mcom.pl lub pisząc na adres widoczny w pkt. 1 b) powyżej,
Paged Trade Sp. z o.o. wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Pana Pawła Markiewicza, z którym można się skontaktować pisząc na adres mailowy: iod@m3mcom.pl lub pisząc na adres widoczny w pkt. 1 c) powyżej,
Paged Meble Sp. z o.o. wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Pana Pawła Markiewicza, z którym można się skontaktować pisząc na adres mailowy: iod@m3mcom.pl lub pisząc na adres widoczny w pkt. 1 d) powyżej;
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu i zakresie niezbędnym do otrzymania materiałów marketingowych informujących o usługach oferowanych przez Administratorów zgodnie z udzieloną przez Państwo zgodą, którą można odwołać w dowolnym czasie,
art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu i zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszonej przez Państwo sprawy oraz podjęcia działań zmierzających do zawarcia pomiędzy Administratorami, a Państwem umowy,
art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratorów polegającego na prowadzeniu marketingu oferowanych przez Administratorów towarów i usług, a także w celu ustalaniu, obrony i dochodzeniu potencjalnych roszczeń;
dotyczące Państwa dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem sytuacji, gdy podanie takich danych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do cofnięcia przez Państwo zgody na ich przetwarzanie;
przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych tj., do otrzymania od Administratorów Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych – uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa);
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwego zaadresowania i obsługi zgłoszonej przez Państwo za pomocą formularza sprawy;
Państwa dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego przetwarzania, nie będą także profilowane.