Kontakt

Informacje kontaktowe

PAGED MEBLE sp. z o.o.

ul. Cieszyńska 99
43-385 Jasienica
Polska

sekretariat

tel.: +48 33 497 24 00
fax: +48 33 815 20 97
email: jasienica@paged.pl

Zostaw nam wiadomość
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) Administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest Paged Meble sp. z o.o. z siedzibą w Jasienicy, 43-385 Jasienica ul. Cieszyńska 99, KRS 0000277900, tel: 33 497 24 00, faks: 33 815 20 97, e-mail: sekretariat@paged.pl;
  2) Kontakt w z Inspektorem Ochrony Danych – iod@m3mcom.pl;
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jako usprawiedliwionego interesu administratora;
  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt;
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej po przez formularz kontaktowy;
  6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu;
  9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG;
  10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.