Drewno…

…jest surowcem pochodzenia naturalnego, pozyskiwanym z drzew. Jest jednym z najstarszych materiałów używanych przez człowieka.

 

Na całym świecie występuje ponad 60 000 gatunków roślin drzewiastych. Tylko 4000 spośród nich ma potencjalne lub rzeczywiste znaczenie użytkowe. W literaturze naukowej i technicznej można znaleźć opisy właściwości około 1500 gatunków, spośród których około 500 jest przedmiotem światowego handlu.

 

W naszych fabrykach do produkcji mebli wykorzystujemy 2 gatunki drewna: drewno bukowe i dębowe. Zaliczają się one do naszych rodzimych gatunków twardego drewna liściastego. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, pozwalają na wytworzenie trwałych mebli, które doskonale spełniają swoje funkcje przez wiele lat użytkowania.

Paged EKO_ico-05